Velkommen til Handicaprådet

Vi er et demokratisk valgt organ, som forsøger at skabe opmærksomhed på de borgere i vores by som har et handicap. Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har en god idé til et tema eller kender til en overset problemstilling i vores kommune. 

Det københavnske kulturliv skal være for alle. Handicapråd har derfor indledt et samarbejde med teaterfestivallen Cph Stage.
Læs Handicaprådet nyeste årsberetning, og få overblikket over rådets arbejde i gennem årene.
Årets Handicappris gik til Åse Sølberg, frivillig hos Dansk Blindesamfund Kreds København

Sider