Velkommen til Handicaprådet

Vi er et demokratisk valgt organ, som forsøger at skabe opmærksomhed på de borgere i vores by som har et handicap. Du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis du har en god idé til et tema eller kender til en overset problemstilling i vores kommune. 

Kender du en ildsjæl, der gør en usædvanlig stor indsats for mennesker med handicap i København, og derfor fortjener handicapprisen 2016?
Ildsjæl og rollemodel Kevin Nielsen fra Challenge League modtager årets handicappris
Læs Handicaprådet nyeste årsberetning, og få overblikket over rådets arbejde i gennem årene.

Sider