Handicaprådet arrangerer en række andre møder, som du kan læse kort om her.
Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære temamøder, hvor aktuelle handicappolitiske problemstillinger drøftes.
Det københavnske kulturliv skal være for alle. Handicapråd har derfor indledt et samarbejde med teaterfestivallen Cph Stage.
Handicaprådet mødes hvert år med de relevante udvalg i Borgerrepræsentationen for at skabe dialog og synlighed omkring borgere med handicap.
Handicaprådet planlægger hvert år en konference, hvor hele byen er inviteret med.
Handicaprådet har siden 2011 uddelt et hæderbevis med tilhørende gave til en særlig ildsjæl, der gør en forskel for byens borgere.
Læs Handicaprådet nyeste årsberetning, og få overblikket over rådets arbejde i gennem årene.