Øvrige møder

  • ""
Handicaprådet arrangerer en række andre møder, som du kan læse kort om her.

Ældrerådet mødes Handicaprådet med ca. en gang om året for at erfaringsudveksle forinden begge råd skal deltage i møder med kommunens politiske udvalg omkring det kommende års budget. 

Fællesmødet er et samarbejde mellem tre brugerråd: Borgercenter Handicaps Centerråd, Hjemmeplejens Brugerråd og Handicaprådet. Værtsskabet går på skift mellem rådene, der arrangerer et særligt tema med oplægsholdere, der har relevans for alle tre råd.

Valgmøder arrangerer Handicaprådet i valgår. Det seneste blev afholdt i forbindelse med kommunalvalget i 2017 på Københavns Rådhus. 

Udviklingsplanen skal bidrage til at kvalitetssikre sagsbehandlingen og overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Borgercenter Handicap. Handicaprådet er løbende i dialog omkring udviklingsplanen med Borgercenter Handicap med henblik på at rådgive og følge med i udviklingen.