Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022

  • ""
Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 blev vedtaget den 1. februar 2018 af den nyvalgte Borgerrepræsentation.

”København skal være en by, hvor alle har mulighed for at deltage i samfundslivet og leve det liv, de ønsker. Visionen for Københavns Kommunens handicappolitik er derfor, at borgere med handicap har mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet. Det gælder for alle borgere med fysiske og psykiske handicap og borgere, der i en afgrænset periode har et handicap. For at nå dette mål er vi nødt til at løfte i flok, og handicappolitikken er derfor en politik for hele København”.

Sådan står der i den nye handicappolitik, som blev vedtaget den 1. februar 2018 af den nyvalgte Borgerrepræsentation.

Handicaprådet ser frem til at blive inddraget i implementeringsarbejdet samt følge op på initiativerne, der følger af politikkens målsætninger.  

 

Handicappolitikken kan ses nedenfor eller ved at klikke her.