Konferencer

Handicaprådet planlægger hvert år en konference med fokus på et særligt tema, hvor hele byen er inviteret med.

Handicaprådet arrangerer hvert år en stor konference, hvor borgere, embedsmænd, politikere, fagpersoner og andre kommunale handicapråd deltager i en dag i handicappolitikkens tegn. 

 

I 2020 var temaet Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022, hvor der blev udført en midtvejsstatus på implementeringen. Læs mere her. 

I 2019 satte rådet fokus på pårørende problematikker og de udfordringer der følger med, når man som pårørende bliver afhænig af systemet.  

I 2018 var der fokus på inspirationsforslag og nye løsninger under temaet: Hvor skal vi bygge - hvor skal vi bo?

I 2017 var temaet for mangfoldighed - også på arbejdsmarkedet, hvor der blev sat fokus på beskæftigelse af borgere med handicap.

I 2016 blev der sat fokus på ensomhedsproblematikken, hvor fællesskaber blev undersøgt på kryds og tværs.

I 2015 satte vi fokus på livsglæde blandt personer med handicap.

I 2014 var temaet boligpolitik, hvor Handicaprådet ønskede en diskussion af, hvordan man kunne skabe en mere rummelig by.

I 2013 var temaet Inklusion i folkeskolen, hvilket var og er et særdeles aktuelt tema.