Kvalitets-standarder

  • ""
Socialforvaltningen arbejder med konkrete serviceniveau for sine tilbud til borgere med handicap. Læs om relevante kvalitetsstandarder her.

Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere, pårørende og sagsbehandlere en enkel og klar information om det serviceniveau, Socialudvalget har fastlagt. Kvalitetsstandarderne udarbejdes en gang om året. 

Vi har her kvalitetsstandarderne for den sociale hjemmepleje samt bo- og dagtilbuddene.