Om Handicaprådet

Her kan du finde rådets forretningsorden, se svar på de oftest stillede spørgsmål og finde navnene på rådets medlemmer og stedfortrædere.