Pjecen 'Handicapråd – Den gode praksis'

  • ""
'Handicapråd – Den gode praksis' er en landsdækkende pjece, der sætter fokus på emner, der er relevante for Handicaprådets arbejde.

Københavns Kommunes Handicapråd har givet input til den nyeste version af pjecen, som er udarbejdet i et samarbejde mellem KL og DH og med inddragelse af medlemmer fra ud­valgte kommunale handicapråd og Det Centrale Handicapråd. Pjecen giver inspiration til det daglige arbejde i Handicaprådet samt til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med Handicaprådets arbejde. Derudover indeholder pjecen konkrete forslag til, hvordan rådet kan bidrage positivt til kommunale initiativer og beslutninger, der vedrører borgere med handicap.