Referater og dagsordener fra rådsmøder

  • Rådsmøde
Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære temamøder, hvor aktuelle handicappolitiske problemstillinger drøftes.

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres egne temamøder, hvor rådet mødes med forvaltninger, fagpersoner, interesseorganisationer og andre der har viden om handicapolitiske problemstillinger. Formålene med disse møder er at drøfte aktuelle problemstillinger og sætte fokus på oversete udfordringer på handicapområdet. 

Du kan finde referaterne fra det aktuelle samt tidligere år nedenfor:

Referater fra 2021

Referater fra 2020

Referater fra 2019

Referater fra 2018

Referater fra 2017

Referater fra 2016

Referater fra 2015

Referater fra 2014