Samarbejdsmøder

  • ""
Handicaprådet mødes hvert år med Borgerrepræsentationens udvalg eller borgmestre for at skabe dialog omkring borgere med handicap

Handicaprådet er glade for at have etableret samarbejdsaftaler med samtlige af Borgerrepræsentationens udvalg eller borgmestre. Dette betyder, at Handicaprådet én gang årligt mødes med hvert af de politiske udvalg eller borgmestre for at drøfte handicappolitiske spørgsmål og sætte fokus på synligheden af borgere med handicap på samtlige forvaltningsområder. Handicaprådet har møde med følgende udvalg og borgmestre:

  • Socialudvalget
  • Børne- og Ungdomsudvalget
  • Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
  • Økonomiudvalget
  • Teknik- og Miljøudvalget
  • Kultur- og Fritidsborgmesteren

foråret mødes Handicaprådet med fagudvalgene for at kunne komme med relevante input til budgetforberedelserne. I sensommeren mødes rådet med Økonomiudvalget, hvor rådet kommer med input til den endelige budgetaftale. 

Du kan læse om temaerne for udvalgsmøder de enkelte år i rådets årsberetninger. Hvis du har input eller temaer, som du mener vil være relevante for Handicaprådet at tage op med udvalgene, er du meget velkommen til at skrive til Handicaprådet sekretariat