I 2009 underskrev Folketinget FNs handicapkonvention, i forlængelse heraf har Københavns Kommunes udviklet deres egen handicappolitik og kvalitetsstandarder, som kan læses herunder. Kvalitetsstandarderne og handicappolitikken skal være med til at sikre borgere med handicap et meningsfyldt liv med lige muligheder for deltagelse i samfundet. 

Socialforvaltningen er netop igang med at udvikle en ny samlet handicappolitik. Så snart arbejdet er færdigt vil du kunne finde den her.

Socialforvaltningen arbejder med konkrete serviceniveau for sine tilbud til borgere med handicap. Læs om relevante kvalitetsstandarder her.
Handicaprådet er høringspart i Københavns Kommune. Du kan læse alle handicaprådets høringssvar fra 2017 her.
Handicaprådet har udarbejdet 8 anbefalinger til Københavns Kommune om, hvordan man kan forbedre hjælpemiddelområdet.
Københavns Kommune har vedtaget denne politik for borgere med handicap i kommunen, som gælder fra 2011-2017.
I 2009 ratificerede folketinget FNs handicapkonvention, som forpligter både stat og kommuner til at inkludere borgere med handicap.