Rådsmøde

Referater og dagsordener fra rådsmøder

Handicaprådet mødes 5 gange årligt til deres ordinære temamøder, hvor aktuelle handicappolitiske problemstillinger drøftes.
Høringssvar

Høringssvar

Handicaprådet er høringspart i Københavns Kommune. De høringssvar der er afgivet i 2019 kan ses nedenfor.
Møde i Handicaprådet

Årsberetninger

Læs Handicaprådet nyeste årsberetning, og få overblikket over rådets arbejde i gennem årene.