Værd at vide

Her kan du finde politikker, konventioner, anbefalinger samt pjecer, der er relevante for handicapområdet

""

Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022

Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 blev vedtaget den 1. februar 2018 af den nyvalgte Borgerrepræsentation.
""

Pjecen 'Handicapråd – Den gode praksis'

'Handicapråd – Den gode praksis' er en landsdækkende pjece, der sætter fokus på emner, der er relevante for Handicaprådets arbejde.
""

FN's Handicapkonvention

FN's handicapkonvention forpligter både stat og kommuner til at inkludere borgere med handicap.
""

Kvalitets-standarder

Socialforvaltningen arbejder med konkrete serviceniveau for sine tilbud til borgere med handicap. Læs om relevante kvalitetsstandarder her.
""

8 anbefalinger fra Handicaprådet om hjælpemidler

Handicaprådet har udarbejdet 8 anbefalinger til Københavns Kommune om, hvordan man kan forbedre hjælpemiddelområdet.