Handicaprådets deltagelse i budgetmøder med Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget

11.03.2019
  • Steen Stavngaard holder oplæg på vegne af Handicaprådet
  • Handicaprådet til lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Handicaprådet til lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Handicaprådet til lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget
Traditionen tro var Handicaprådet inviteret til de årlige budgetmøder med Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

I de to forgangne uger, har Handicaprådet deltaget i budgetmøder med Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at drøfte de foreslåede effektiviserings- og investeringsforslag forud for budget 2020, hvortil udvalgene hver især skal finde besparelser på deres forvaltningsområder.

Budgetmøde med Socialudvalget
Handicaprådet var sammen med Ældrerådet, Udsatterådet, Frivilligrådet, Ungepanelet og Dialogforum inviteret til at deltage i budgetmøde med Socialudvalget den 27. februar. Her holdt Handicaprådet oplæg, hvor der blev lagt vægt på, at man savner sammenhæng mellem budgetforslagene og kommunens overordnede visioner, herunder også handicappolitikken. København bruger i forvejen 25 % færre midler på handicapområdet sammenlignet med de øvrige 6-byer i Danmark, som er de byer København generelt sammenligner sig med (Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers og København). Handicaprådet påpegede her at prioriteringen af handicapområdet er uværdig for København og de borgere, som har behov for støtte.

Handicaprådet gjorde desuden opmærksom på, hvilke konsekvenser serviceforringelser kan få for borgere, som i forvejen er en udsat målgruppe. Bl.a. var Handicaprådet meget imod et forslag om at reducere aktiviteten eller lukke en række fritids- og netværkstilbud i kommunen til borgere med handicap. Her blev det påpeget, at Socialforvaltningen bør hjælpe borgerne til at etablere og fastholde sociale relationer. Dette er helt centralt, da der er tale om en målgruppe, som i forvejen har et begrænset netværk og ofte føler sig isolerede. Ved at lukke de omtalte tilbud, vil en stor gruppe borgere miste størstedelen af indholdet i deres hverdag.

Budgetmødet bød også på en drøftelse af de forskellige forslag, hvor medlemmerne fra de forskellige råd, kunne deltage i de målgruppedrøftelser, hvor netop deres erfaring og viden var relevant. Handicaprådet havde nogle gode drøftelser med Socialudvalget og fik fremhævet de forslag, som rådet anså som værende mest bekymrende ift. borgere med handicap i Københavns Kommune.

Lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget
Den 5. marts deltog Handicaprådet sammen med Ældrerådet og SUF-MED (repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens medarbejdergruppe) i et lyttemøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget. Formålet med dagen var at drøfte de foreslåede effektiviserings- og investeringsforslag, forud for Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om, hvor besparelserne skal findes.

Handicaprådet holdt oplæg, hvor de satte fokus på en række forslag, som efter Handicaprådets opfattelse opleves som uværdige for de borgere, som de berører. Forslagene indebærer serviceforringelser ift. rengøring og tøjvask, med henblik på at reducere både rengøring og leveringsfrekvensen på tøjvask fra 2 til 3 uger. Handicaprådet gjorde her opmærksom på sine bekymringer ift. at de borgere, der visiteres til tilbuddene, udelukkende er borgere som er meget svækkede og ikke selv kan gøre rent eller vaske tøj. Hvis forslagene vedtages, betyder det, at flere borgere vil blive tvunget til at leve i et beskidt hjem eller gå rundt i beskidt tøj, fordi de ikke har mulighed for at købe ekstra tøj, sengetøj, håndklæder osv., så de har nok til at klare sig i 3 uger. Handicaprådet anser disse forslag som uværdige, idet de bl.a. svækker borgernes livskvalitet og samtidig kan have sundhedsmæssige konsekvenser.

På lyttemødet deltog Handicaprådet også i drøftelser af samtlige forslag, med henblik på at tale borgere med handicaps sag. Dagen endte med en opsamling, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget havde noteret sig en række relevante pointer, som de kunne tage med sig videre til budgetforhandlingerne.