Handicaprådets konference 2019

18.11.2019
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Handicaprådet satte ved årets konference fokus på pårørendeproblematikker

På årets konferencen blev der holdt oplæg, spillet musik og debatteret med salen. 

Indledningsvis bød Handicaprådet formand, Janne Sander velkommen til konferencen. 

Herefter var der oplæg ved Marie Lilja Jensen, som er chefkonsulent og faglig koordinator for Ældre Sagen. Marie fortlte om, hvad det vil sige at være pårørende, samt om hvilke opgaver og udfordringer man som pårørende kan opleve at stå overfor. 

Efterfølgende blev der hold oplæg af Monica Lylloff, der står bag ’BAK OP om pårørende til mennesker med handicap og psykiske lidelser’. Monica fortalte meget rørende om sin personlige historie og om, hvordan det er at blive pårørende og ’afhængig’ af systemet.

Efter disse oplæg var der en pause, som bød på rådhuspandekager, samt klaverspil og sang af musiker Tom Sonntag. 

Efter pausen fulgte en debat, der blev styret af konfrencier Mogens Widerholt. I debatten deltog Mette og Mathilde Faber, der stå bag Facebookgruppen ’Kære Frank’, og ægteparret, Eva og Jon. Debatten indeholdte spørgsmål fra salen, hvor der blandt andet blev diskuteret temaer, som havde været berørt under oplæggene.

Afslutningsvis holdte Mette Boskov Vedsmand, Borgercenterchef i Borgercenter Handicap, et kort oplæg, hvor hun samlede op på dagen.