1. Læs Handicaprådets årsberetning for 2018

  Nyhed Handicaprådet udgiver hvert år en årsberetning, der beskriver rådets arbejde det forgangne år Handicaprådet har haft et travlt men også produktivt år, hvor der er blevet sat fokus på en række relevante handicappolitiske spørgsmål. Desværre har et af de gennemgående temaer været besparelser,

 2. Bekymret Handicapråd afgiver høringssvar vedr. kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap

  Nyhed Handicaprådet afgav den 17. januar 2019 høringssvar vedr. kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap Det var et meget bekymret Handicapråd, der i sidste uge afgav høringssvar vedr. kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap.  De foreslåede kvalitetsstandarder indebærer besparelser og

 3. Høringssvar

  Handicaprådet er høringspart i Københavns Kommune. Du kan læse alle handicaprådets høringssvar her. Høringssvar fra 2020 finder du her Høringssvar fra 2019 finder du her Høringssvar fra 2018 finder du her Høringssvar fra 2017 finder du her Høringssvar fra 2016 finder du her Høringssvar fra 2015

 4. Dagsordener 2019

  Her finder du dagsordener for Handicaprådets ordinære møder i 2019. Dagsordenerne offentliggøres senest 10 arbejdsdage før hvert møde. Handicaprådet afholder fem ordinære rådsmøder i 2019 på følgende datoer: Tirsdag den 29. januar Torsdag den 4. april Onsdag den 29. maj Mandag den 12. august

 5. Handicapprisen 2018

  Nyhed Kender du en som har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap i Københavns Kommune? Du har lige nu mulighed for at indstille en person, en gruppe en institution, en forening eller en virksomhed til at vinde årets Handicappris 2018. Handicaprådet ønsker at belønne særlige indsatser

 6. Handicaprådet holder inspirerende boligkonference

  Nyhed Handicaprådet afholder en inspirerende konference omkring boligproblematikken samt nye boformer, der kan være med til at skabe fællesskab København mangler billige boliger og byggegrunde til at skabe tidssvarende og tilgængelige boliger til borgere med handicap og der er derfor behov for at

 7. Høringssvar til budgetforslag vedr. handicapkompenserende ordninger

  Nyhed Handicaprådet afgav den 7. august høringssvar ang. udbredelse af de handicapkompenserende ordninger Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udabejdet et budgetforslag vedr. udbredelse af de handicapkompenserende ordninger med henblik på at få flere mennesker med handicap i

 8. Handicaprådet inviterede Københavns borgmestre på tilgængelighedstur

  Nyhed Fire af Københavns borgmestre testede i går tilgængeligheden i indre by i København. Der kan være store udfordringer forbundet med at komme rundt i København i kørestol eller med et synshandicap. Derfor havde Handicaprådet inviteret Københavns borgmestre med på en tilgængelighedstur, hvor de

 9. Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022

  Artikel Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 blev vedtaget den 1. februar 2018 af den nyvalgte Borgerrepræsentation. ”København skal være en by, hvor alle har mulighed for at deltage i samfundslivet og leve det liv, de ønsker. Visionen for Københavns Kommunens handicappolitik er derfor, at

 10. Indlæg i Politikken

  Nyhed Formand for Handicaprådet Janne Sander og Socialborgmester Mia Nyegaard havde onsdag et debatindlæg i Politikken Indlægget satte fokus på forholdene for borgere med handicap i københavn, herunder bl.a. en kritik af det strukturelle økonomiske underskud på handicapområdet sammenlignet med

Sider