Handicaprådet i København

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Her på forsiden finder du aktuelle tiltag, information om arrangmenter og nyheder i Handicapområdet. Via fanerne øverst på hjemmesiden kan du læse mere om Handicaprådet, rådets arbejde, mv. 

Kommunalvalg 2021

I forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021 afholder Handicaprådet i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Dialogforum på psykiatriområdet valgmøde den 8. november kl. 14:30-17:30 i Festsalen på Rådhuset. Vi har inviteret partiernes spidskandidater og ser frem til en dag med paneldebat og gruppedrøftelser, hvor borgere med handicap, psykiske lidelser, pårørende og øvrige interesserede københavnere kan få indblik i, hvordan de forskellige partier ser fremtiden for københavnere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Sæt allerede nu kryds i kalenderen – mere information og tilmelding følger senere.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du via linket her bl.a. læse om skift af valgsted begrundet i handicap, brevstemmeafgivning i eget hjem, handicaptilgængelighed samt hjælpemidler ved stemmeafgivningen.

Fortæl os om din erfaring

Hvad rør sig hos københavnere med handicap og deres pårørende?

Handicaprådet har løbende dialog med kommunens politikere og forvaltninger for at gøre kommunen bedre i stand til at varetage mennesker med handicaps behov i København. Op til det kommende kommunalvalg i efteråret vil vi gerne høre fra dig, der er københavner med et handicap eller pårørende ift. dine/jeres erfaringer med at have et handicap og være borger i København.

Hvis du har lyst til kort og anonymt at fortælle os om din erfaring, har vi mulighed for i højere grad at vide, hvad der rør sig hos borgerne – uanset om det er godt eller skidt – og bruge denne viden i dialogen med kommunen. Vær opmærksom på, at enkeltsager og klager ikke behandles og at vi opfordrer til, at der ikke videregives personhenførbare oplysninger.

Du kan fortælle os om din erfaring ved at trykke her.

Nyheder i Handicaprådet

Handicaprådets holdning til økonomiaftale og anbefalinger fra Ydelseskommissionen
Borgercenter Handicap har skrevet et notat til Handicaprådet angående en pressesag om overvågning i forbindelse med vurdering af støttebehov
Handicaprådet laver hvert år en beretning over det forgangne år. Heri kan du læse om Handicaprådets arbejde og aktiviteter i 2020.

Sider