Handicaprådet i København

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Nyheder i Handicaprådet

På denne side finder du resultaterne fra midtvejsstatussen på Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022.
Her kan du se, hvornår Handicaprådet afholder rådsmøder i 2021
Grundet den nuværende situation med Corona-virus er åbningen af ansøgningsrunden til § 18-puljen for 2021 udskudt

Sider