Handicaprådet i København

Handicaprådet i Københavns Kommune er et demokratisk valgt organ, der sætter fokus på forhold, der vedrører borgere med funktionsnedsættelse.

Midtvejsstatus af Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022

Kunne du tænke dig at deltage i vores midtvejsstatus af Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022?

TRYK HER for at deltage i og læse mere om vores midtvejsstatus

Formand Janne Sander om midtvejsstatus af handicappolitikken:

"Jeg vil kraftigt opfordre folk til at deltage ved at besvare de 12 spørgsmål i midtvejsstatussen. Det er vigtigt, at få input fra borgerne om alle dele af byens områder, så mennesker med handicap kan få de bedste betingelser, når det drejer sig om sundhed, beskæftigelse, skolegang, botilbud mv. Med dine svar får Københavns Kommune konkrete forslag til hvor der skal gøres en ekstra indsats og input til områder, hvor indsatserne er værdsat"

Nyheder i Handicaprådet

Steen Stavngaard holder oplæg på vegne af Handicaprådet
Traditionen tro var Handicaprådet inviteret til de årlige budgetmøder med Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget
Møde i Handicaprådet
Handicaprådet udgiver hvert år en årsberetning, der beskriver rådets arbejde det forgangne år
Kvalitetsstandarder på Handicapområdet
Handicaprådet afgav den 17. januar 2019 høringssvar vedr. kvalitetsstandarder i Borgercenter Handicap

Sider